Skip to main content

Gravid

Læs mere om Gravid

Når du har konstateret, at du er gravid eller har mistanke om det, så kontakter du sekretæren mhp. på at bestille tid hos vores sygeplejerske/jordemoder til første graviditetskonsultation.

Hensigten med denne konsultation er at udregne termin/fødetidspunkt ud fra den første dag i din sidste menstruation samt at udfylde graviditetsjournal.

Vi taler om, hvor du ønsker at føde samt hvilke undersøgelser, du ønsker at få foretaget som led i tidlig fosterdiagnostik. Derudover vil du få taget en række blodprøver og du vil få en opfølgende tid ved lægen ca. ugen efter.


Med tidlig fosterdiagnostisk er det vigtigt at vide:

  • At beregningen af sandsynligheden for kromosomafvigelser samt skanning for misdannelser er et tilbud, og at man kan vælge til og fra undervejs.
  • At man kan vælge at få foretaget en 1. trimesterskanning uden at få undersøgt sandsynligheden for kromosomafvigelse.
  • At langt de fleste får et normalt svar – men ikke alle, hvilket man bør forberede sig på.
  • At hvis sandsynligheden er øget, tilbydes yderligere undersøgelser til afklaring.
  • At man kan komme ud for svære dilemmaer og vanskelige valg i forbindelse med afvigende/patologiske fund hos fosteret.
  • At hvis alle undersøgelser er normale, er der grund til at føle sig mere tryg, men det er ikke nogen garanti for et barn uden sygdom eller handikap.

Man kan ikke undersøge for alt – og man finder ikke alt det, man undersøger for.

Du kan bestille tid til tidlig fosterdiagnostisk på dit fødested ved dette link:

https://www.regionh.dk/selvbetjening/Sider/Nakkefoldsskanning.aspx

Ud over den første graviditetsundersøgelse skal du til 2. og 3. graviditetsundersøgelse hos lægen i hhv. uge 25 og uge 32.

Vaccination af gravide mod kighoste i graviditetsuge 32:

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide vaccineres mod kighoste i forbindelse med den 3. rutinemæssige graviditetsundersøgelse hos egen læge, der er placeret omkring fulde 32 uger. Gravide med mindre end én uge til forventet fødsel anbefales ikke vaccineret, da der ikke forventes forebyggende effekt for det nyfødte barn.