Skip to main content

Henvisninger for virksomheder

Læs mere om Henvisninger for virksomheder

Mens alment praksis ydelser er vores kerneområde, har vi også et udvidet netværk til de bedste speciallæger. Vi kan tilbyde hurtige henvisninger til ultralyds-, MR- og CT- scanninger, hvor det er nødvendigt hos vores særlig udvalgte partnere.

Nogle af vores kunder bruger vores ydelser sammen med private sundhedsforsikringsordninger. Selvom vi kan henvise til alle specialister i landet, har vi også et udvalg af specialister tilknyttet vores klinik. Vores specialister dækker ortopædi, kardiologi, dermatologi, mindre kirurgi, pædiatri og kvindesygdomme.

Alle vores praktiserende læger er uddannet i at genkende og behandle psykiske lidelser. Men hvis det vurderes, at der er behov for en specialist henviser vi til psykolog eller psykiater. Ved at tilbyde tid samme dag og hurtig henvisning giver vi et sikkerhedsnet til mange patienter, der har brug for support og specialistbehandling. Det hjælper dem med at håndtere akutte eller igangværende psykiske lidelser.