Skip to main content

Mental sundhed og medarbejdertrivsel for virksomheder

Læs mere om Mental sundhed og medarbejdertrivsel for virksomheder

Mental sundhed og medarbejdertrivsel for virksomheder
Mental sundhed er defineret af Verdenssundhedsorganisationen som ”en tilstand af velvære, hvor hver enkelt person udnytter sit eget potentiale, kan klare de normale belastninger i livet, kan arbejde produktivt og frugtbart og er i stand til at skabe et bidrag til hende eller hans samfund ”.

Mental sundhed er mere end bare fraværet af en psykisk lidelse, og det skal behandles lige så vigtigt som fysisk velvære.


Hvordan vi kan hjælpe

Sundere medarbejdere er lykkeligere medarbejdere, og dette inkluderer også at være mentalt sund. Ved at investere i din medarbejderes trivsel og give dine ledere tilstrækkelig uddannelse til at tale om psykiske problemer, kan du reducere sygefravær og indvirkningen på din virksomhed.

Hos Waterfront Doctors tilbyder vi en rådgivende tilgang til din medarbejderes trivselsstrategi. Vi kan tilbyde grundig mental sundhedsstøtte med vores private læger og konsulentspecialister.

Vi tilbyder:

  • Lægeydelser og rådgivning omkring mental sundhed og medarbejdertrivsel
  • Hurtige henvisninger til vores konsulentpsykologer og andre specialister
  • Spørgeskema om mental sundhed til en benchmarking-øvelse over hele virksomheden
  • Manager værktøjssæt
  • Mental sundhedsseminar
  • Mental sundhed -førstehjælp træning